Sådan bevarer du ryggen!

Løft, træk og skub bedre - og bevar ryggen.

Når du arbejder med at løfte, trække eller skubbe, skal du passe på dig selv og dine kollegaer – og jeres rygge.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
vil med film og korte instruktionsark ruste jer, der arbejder på lagre og i transportbranchen, til at løfte, trække og skubbe endnu bedre.

Du finder også en lang række vejledninger til gode øvelser, som du kan lave, når du holder pauser, så du både bliver stærkere og får slappet af i muskler og led.

Vi håber, at I vil få glæde og gavn af det nye værktøj.