Sådan tilrettelægger du arbejdet

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal dit arbejde planlægges og tilrettelægges, så du kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Din arbejdsgiver har ansvaret for at planlægge og lede arbejdet, indrette arbejdspladsen, anskaffe tekniske hjælpemidler og for at instruere og oplære medarbejderne i arbejdet.

Som medarbejder har du pligt til at udføre arbejdet forsvarligt, det vil sige at følge instruktionerne, bruge god arbejdsteknik og bruge tekniske hjælpemidler, når det er nødvendigt.

Herunder gennemgår vi de områder, du skal være særligt opmærksom på.

 • Planlæg din opgave

  En god planlægning er den halve flytning. Planlæg din opgave så du arbejder mest hensigtsmæssigt i forhold til arbejdshøjde og friplads, og overvej, om du skal bruge hjælp fra en kollega eller bruge teknisk hjælpemiddel.

  Vær opmærksom på:

  1. At der er lavet klare aftaler med kunden om adgangsforhold, parkering og anvendelsen af tekniske hjælpemidler.
  2. At der er lavet aftale med kunden om nedpakning af flyttegods og maksimal vægt af flyttekasser.
  3. At så vidt det er muligt skal tungt flyttegods transporteres på hjul eller med lift.
  4. At du undgår tunge løft fra lav højde og over skulderhøjde ved fx at få et højere grebspunkt på det du skal løfte, ved at lave midlertidige arbejdsborde og undgå at stable tungt flyttegods for højt.
  5. At du skal bruge tekniske hjælpemiddel eller have hjælp af en kollega, når du skal løfte eller flytte noget stort, tungt eller uhåndterligt.
  6. At du roterer mellem forskellige arbejdsopgaver, så du varierer mellem tunge og lette opgaver, eksempelvis nedpakning, løft, skub, træk og transport.

  Læs mere Om lettere flytning

 • Instruktion

  Instruktion skal alle medarbejdere have, inden de begynder arbejdet. Arbejdsgiveren skal sørge for, at instruktionen er god og let forståelig, at den viser hensigtsmæssige og sikre arbejdsteknikker, og at instruktionen også berører risikoen for ulykker.

  Læs mere under:
  Instruktion og oplæring
  Typiske årsager til ulykker

 • Arbejdstøj og personlige værnemidler

  Arbejdstøj og personlige værnemidler skal være egnet til arbejdet. I skal altid vurdere, om der er behov for særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, for at arbejdet kan udføres sikkert. Eksempelvis termotøj, handsker, reflekser, sikkerhedssko, åndedrætsværn, høreværn eller lignende.

  Læs mere under:
  Når arbejdstøj er et personligt værnemiddel

 • Tekniske hjælpemidler

  Tekniske hjælpemidler kan være med til at mindske den fysiske belastning. Når du vælger teknisk hjælpemiddel, bør du overveje:

  1. Hvad skal du løfte eller transportere?
  2. Hvor meget plads har du at arbejde på?
  3. Hvilket underlag skal der arbejdes på?
  4. Hvilke højder skal det tekniske hjælpemiddel kunne klare håndteringer i?
  5. Kræver det særlig uddannelse eller tilladelse at bruge teknisk hjælpemiddel? Eksempelvis truckcertifikat eller tilladelse fra kommune og politi ved opstilling af løfteredskaber på veje og fortove.

  Læs mere om de forskellige tekniske hjælpemidler i:
  Kataloget over tekniske hjælpemidler
  Lettere flytning