Sådan indretter du dig, der hvor du arbejder

For at kunne arbejde sikkert og forsvarligt, skal du sørge for at indrette de områder, hvor du arbejder, så de passer til den opgave, du skal løse.

Herunder er de områder, som du skal være særligt opmærksom på:

 • Transportvejene

  Transportvejene i det område hvor du skal udfører flytningen skal være jævne, frie og uden huller. Det samme gælder transportvejene udendørs, dog skal de også være ryddet for sne og is og må ikke samle vand.

  Læs mere i Besigtigelse af sted og flyttegods

 • Ramper og andre skrå underlag

  Ramper og skrå underlag kan være problematiske, hvis du skal transportere tungt læssede tekniske hjælpemidler.

  Læs mere i Transport og adgangsveje

 • Bredden af adgangsvejen

  Vurder altid om bredden af adgangsveje er tilstrækkelig i forhold til det, du skal transportere og om du bruger tekniske hjælpemidler. Som udgangspunkt bør der være ca. 30 – 50 cm friplads på begge sider af den byrde du transportere. Ved passage gennem døre og porte bør der være ca. 10 - 20 cm friplads mellem byrden og dør/portkarme. Hvis du har mindre plads – sænk farten og vær opmærksom – så du undgår at få fingrerne i klemme.

  Læs mere i Transport og adgangsveje

 • Du har behov for god plads

  Du har behov for god plads, så du frit og uhindret kan arbejde med skub, træk og løft. En person har behov for ca. 1 gange 1 meter friplads, for at kroppen og fødderne kan arbejde i et naturligt bevægelsesmønster. Husk, at der også skal være tilstrækkelig plads til det, du flytter, og det tekniske hjælpemiddel du bruger.

  Så meget fylder din krop i forskellige arbejdssituationer:

  Kilde: EN/ISO 14738

 • Kørende gående færdsel og parkering

  Er flyttebilen parkeret så du skal arbejde på gade og vej, kan der være behov for at du let kan ses af andre trafikanter. Reflekterende arbejdstøj eller sikkerhedsveste gør dig synlig både om dagen og i mørke perioder.

  Læs mere i:
  Når arbejdstøj er et personligt værnemiddel
  Transport og adgangsveje

 • Belysningen

  Belysningen skal være tilpasset så du har tilstrækkelig belysning til den opgave du skal udføre og til sikker færdsel i det område du skal transportere flyttegodset, både indendørs og udendørs. Dansk Standard DS 700 giver retningslinjer for, hvor meget lys der mindst skal være – her er den kunstige belysningsstyrke angivet i lux. Lamperne skal være udformet og placeret, så lyset ikke blænder eller giver generende refleks.

  1. Trapper og gange 50 lux
  2. Læsseramper 50 lux
  3. Pakkeområde 100 lux

  Læs mere her