Sådan indretter du dig, der hvor du arbejder

For at kunne arbejde sikkert og forsvarligt, skal du sørge for at indrette de områder, hvor du arbejder, så de passer til den opgave, du skal løse.

Herunder er de områder, som du skal være særligt opmærksom på:

 • Transportvejene

  Transportvejene indenfor på lageret skal være plane, stabile, skridsikre, uden huller og ujævnheder og have god belysning. Det samme gælder for transportvejene udendørs, dog skal de også være lette at rydde for sne og is og må ikke samle vand.

 • Ramper og andre skrå underlag

  Ramper og andre skrå underlag kan være problematiske, hvis du skal transportere tunge paller på dem. Når du kører med tunge paller på palleløfter, må stigningen ikke overstige 1:50, hvilket svarer til 2 cm pr. løbende meter. Og hvis rampen er kortere end afstanden mellem palleløfterens forhjul og baghjul, så ét hold hjul står på en vandret flade, må stigningen være 1:20, hvilket svarer til 5 cm pr. løbende meter.

 • Bredden af adgangsvejen

  Bredden af adgangsvejen afhænger af det, du skal transportere, og om du bruger tekniske hjælpemidler. Som udgangspunkt bør der være 30 – 50 cm friplads på begge sider af den byrde, du transporterer. Ved passager gennem døre og porte bør der være ca. 20 cm friplads mellem byrden og dør/portkarme.

 • Du har behov for god plads

  Du har behov for god plads, så du frit og uhindret kan arbejde med skub, træk og løft. En person har behov for ca. 1 gange 1 meter friplads, for at kroppen og fødderne kan arbejde i et naturligt bevægelsesmønster. Husk, at der også skal være tilstrækkelig plads til det, du flytter, og det tekniske hjælpemiddel, du bruger.

  Så meget fylder din krop i forskellige arbejdssituationer:

  Kilde: EN/ISO 14738

 • Træk, kulde eller varme

  Træk, kulde eller varme må ikke være generende i det arbejdsrum, hvor du hovedsagelig går og arbejder.

  Læs mere her www.bevarryggen.dk/kulde

 • Kørende og gående færdsel

  Kørende og gående færdsel er ikke nødvendigvis adskilt på lagre. Derfor skal der udarbejdes interne færdselsregler. Det samme gælder for områder, hvor der håndteres emner i mere end to meters højde. Faste arbejdssteder og adgangsveje skal være sikrede mod nedfaldende gods fra eksempelvis stablede paller eller reoler.

  Læs mere her www.bevarryggen.dk/lager (Åbner en PDF-fil)

 • Belysningen

  Belysningen skal være tilpasset og placeret, så armaturer ikke giver generende reflekser og blænding i arbejds- og transportområder. Dansk Standard DS 700 giver retningslinjer for, hvor meget lys der mindst skal være – her er den kunstige belysningsstyrke angivet i lux. Typisk vil der være krav om 50 lux i transportveje og på ramper. I arbejdszoner, hvor der skal læses tekst eller udføres præcisionsarbejde, vil kravet være 200 - 500 lux. Er der særlige krav til farve og kvalitetskontrol, bør lysets farvegengivelse tilpasses (valg af Philips kode). Der bør desuden være adgang til dagslys og udsyn til det fri.